Go to profile
Kapital
Kapital's logotype

Kapital

Finance · Norway

Annonseinformasjon

Avbestillingsfrist:
1 uke før materiellfrist for annonser
2 mnd. for bilag.
Reklamasjonsfrist:
14 dager etter utgivelsesdato.
Reklamasjoner må gis skriftlig. Bladet har intet ansvar for ferdigmateriell mottatt fra annonsør/byrå.
Annonsemateriell:
Høyoppløselig PDF (240 dpi).
Sendes til materiell@kapital.no eller ftp://213.225.89.184.
Kontakt oss for mer informasjon.
Materiell merkes med annonsørens navn og utgave av Kapital.
4-fargers trykk. (Europa-serien):
Hvite sider bruker LWC
Gule sider bruker Improved Newspaper
Omslaget bruker Gloss eller Matt Coated Paper

Utgivelse

Kapital Uke Publiseringsdato Materiellfrist
Nr. 1 - Norges beste analytikere 4 23 januar 15 januar
Nr. 2 - Næringseiendom 6 6 februar 29 januar
Nr. 3 8 20 februar 12 februar
Nr. 4 - Fintech 10 5 mars 26 februar
Nr. 5 12 19 mars 11 mars
Nr. 6/7 14 2 april 25 mars
Nr. 8 18 30 april 22 april
Nr. 9 20 14 mai 6 mai
Nr. 10 22 28 mai 20 mai
Nr. 11 - Bærekraftig matproduksjon 24 11 juni 3 juni
Nr. 12 - Norges 500 største bedrifter 26 25 juni 17 juni
Nr. 13 - Kunnskap/Forretningsjus 33 13 august 5 august
Nr. 14 35 27 august 19 august
Nr. 15 - Næringseiendom 37 10 september 2 september
Nr. 16 - Norges 400 rikeste 39 24 september 16 september
Nr. 17 - Fremtidens teknologi 41 8 oktober 30 september
Nr. 18 - Norges 100 mektigste kvinner43 22 oktober 14 oktober
Nr. 19 - Bærekraftig fremtid 45 5 november 28 oktober
Nr. 20 - 40 under 40 47 19 november 11 november
Nr. 21 - Næringslivets 100 mektigste 49 3 desember 25 november
Nr. 22 - Norsk økonomi 2021 51 17 desember 9 desember

Spesialplasseringer

Hvite sider

Gule sider

View more
Click the button on products to create an inquiry